خانه / برترینها / رساله طراحی اقامتگاه بین راهی

رساله طراحی اقامتگاه بین راهی

رساله طراحی اقامتگاه بین راهی

رساله پایان نامه معماری طراحی اقامتگاه بین راهی که در  فرمت WORD و ۱۴۵ صفحه  میباشد .

 

فهرست مطالب :

فصل اول : شناخت موضوع

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- اهداف ۲
 • ۱-۳- جهانگرد و جهانگردی ۳
 • ۱-۳-۱- جهانگرد ۴
 • ۱-۳-۲- جهانگردی ۵
 • ۱-۳-۳- تاریخچه جهانگردی ۶
 • ۱-۳-۴- انواع جهانگردی ۷
 • ۱-۳-۴-۱- جهانگرد داخلی ۷
 • ۱-۳-۴-۲- جهانگرد بین المللی ۸
 • ۱-۳-۴-۳- انواع جهانگرد از نقطه نظر تاثیر در موازنه ارزی                              ۱۰
 • ۱-۳-۴-۴- انواع جهانگرد از نقطه نظر طول مدت اقامت                               ۱۰
 • ۱-۳-۴-۵- انواع جهانگرد از نقطه نظر فردی یا دسته جمعی                               ۱۱
 • ۱-۳-۴-۶- سایر انواع جهانگردی ۱۱
 • ۱-۳-۴-۷- انگیزه های جهانگردی ۱۲
 • ۱-۳-۵- مهمترین عوامل در توسعه جهانگردی ۱۳
 • ۱-۳-۵-۱- عوامل اقتصادی ۱۳
 • ۱-۳-۵-۲- صنعت توریسم ، فرآیندی غالب در اقتصاد جهان                                  ۱۵
 • ۱-۳-۵-۳- نقش اقتصادی در درآمد زایی
 • جهانگردی ۱۷
 • ۱-۳-۵-۴- قطع نامه سازمان ملل متحد در مورد جهانگردی                          ۱۸
 • ۱-۳-۵-۵- جهانگردی در سالهای اخیر در خاورمیانه
 • ۱۹
 • ۱-۳-۵-۶- جهانگردی و جهانگردی در ایران ۱۹
 • ۱-۳-۵-۶-۱- سیر تحول و تکامل تشکیلات جهانگردی در ایران                               ۱۹
 • ۱-۳-۵-۶-۲- اقدامات انجام شده در مرد جهانگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی               ۲۱
 • ۱-۳-۵-۶-۳- بررسی آماری خدمات هتل ها بر بخش خصوصی                                   ۲۲
 • ۱-۳-۵-۶-۴- بررسی آماری خدمات مهمان پذیری بخش خصوصی                                   ۲۳
 • ۱-۳-۵-۶-۵- برنامه های توسعه با جهانگردی در ایران                               ۲۳
 • نتیجه گیری ۲۵

 

فصل دوم : بررسی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز

 • ۲-۱- مقدمه ۲۷
 • ۲-۱-۱- پیدایش اولیه هسته های اقامت ۲۷
 • ۲-۲- اقامتگاهها در دوران اسلامی ۲۸
 • ۲-۲-۱- بناهای اقامت ۲۹
 • ۲-۳- بررسی وویژگیهای مهم در معماری در ساخت و ساز کاروانسراهای ایران ۳۰
 • ۲-۴- معماری انواع اقامتگاه ۳۱
 • ۲-۴-۱- اقامتگاههای کاملاً پوشیده منطقه کوهستانی                               ۳۱
 • ۲-۴-۲- اقامتگاههای کرانه پست جلگه خزر ۳۲
 • ۲-۴-۳- کاروانسراهای حیاط مرکزی ۳۲
 • ۲-۵- اقامتگاههای دوره صفوی ۳۳
 • ۲-۶- روند دگرگونی اقامتگاه در ایران ۳۴
 • ۲-۷- تعریف تاسیسات اقامت و پذیرایی ۳۵
 • ۲-۸- تاریخچه هتلداری در ایران ۳۷
 • ۲-۹- وضعیت فعلی هتلداری در ایران ۳۸
 • نتیجه گیری ۳۹

 

فصل سوم: معرفی و بررسی نمونه ها موردی

 • ۳-۱- هتل هفت ستاره ی کیش                     ۴۲
 • ۳-۲- هتل سندرسون لندن ۴۴
 • ۳-۳- برج العرب ۴۶
 • ۳-۴- هتل یخی سوئد ۵۲
 • ۳-۵- هتل غار گامیراسو در ترکیه ۵۶
 • فصل چهارم : استان فارس

 • ۴-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس                           ۵۹
 • ۴-۱-۱- جمعیت استان فارس                    ۵۹
 • ۴-۲- مکان های دیدنی و تاریخی استان فارس ۶۱
 • ۴-۳- صنایع و معادن              ۶۳
 • ۴-۴- کشاورزی و دامداری ۶۴
 • ۴-۵- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی       ۶۴
 • شهرستان ممسنی
 • ۴-۶- مشخصات جغرافیایی شهرستان ممسنی ۶۹
 • ۴-۷- گردشگریهای ممسنی     ۷۱
 • ۴-۸- مردم شناسی                            ۷۲
 • ۴-۹- جاذبه های طبیعی شهرستان ممسنی ۷۳
 • ۴-۱۰- تاریخچه و جاذبه های گردشگری ۷۳

•       ۴-۱۰-۱- آثار تاریخی شهرستان ممسنی           ۷۶

 • ۴-۱۱- قومیتها    ۸۱
 • ۴-۱۱- سلحشوری و ایثارگری مردم ممسنی ۸۲
 • فصل پنجم : معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
 • ۵-۱- تحلیل سایت پروژه ۸۲
 • ۵-۱-۱- دسترسی به مجموعه اقامتی ۸۴
 • ۵-۱-۲- دید مجموعه نسبت به محیط اطراف ۸۵
 • ۵-۱-۳- جهت وزش باد غالب ۸۶
 • ۵-۱-۴- عملکردهای جانبی سایت ۸۷
 • ۵-۲- سایت پیشنهادی مورد مطالعه             ۸۸
 • فصل ششم: اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی

 • مقدمه
 • ۶-۱-تاریخچه اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی ۹۱
 • ۶-۲- طبقه بندی میهمانخانه ها          ۹۳
 • ۶-۳- فعالیت های هتل ۹۳
 • ۶-۳-۱- دپارتمان اتاق ها ۹۳
 • ۶-۳-۲- دپارتمان غذا و نوشیدنی   ۹۳
 • ۶-۳-۳- دپارتمان مهندسی ۹۵
 • ۶-۳-۴- دپارتمان پرسنل ۹۶
 • ۶-۳-۵- دپارتمان حسابداری ۹۶
 • ۶-۳-۶- دپارتمان بازاریابی ۹۷
 • ۶-۴- طراحی اتاق خواب ها ۹۸
 • ۶-۴-۱- رابطه بلوک اتاق خواب ها با محوطه های عمومی                          ۹۸
 • ۶-۴-۲- انواع اتاق های موجود در هتل ها ۹۹
 • ۶-۴-۳- فرم وشکل اتاق خواب ها ۱۰۱
 • ۶-۴-۴- پلان طبقات ۱۰۲
 • ۶-۵- طرح اتاق خواب ها ۱۰۴
 • ۶-۶- طراحی فضاهای عمومی ۱۰۵
 • ۶-۶-۱ – درب های ورودی و دسترسی از خارج به هتل . ۱۰۵
 • ۶-۷- اهداف در طراحی ستون ۱۱۱
 • ۶-۸- پارکینگ ها ۱۱۷
 • ۶-۸-۱- تجزیه و تحلیل پارکینگ ها ۱۱۷
 • ۶-۹- دفاتر اداری ۱۲۱
 • ۶-۹-۱- پیشخوان و دفتر لابی ۱۲۱
 • ۶-۹-۲- دفتر حسابداری                      ۱۲۲
 • ۶-۹-۳- دفتر مدیر اجرایی ۱۲۳
 • ۶-۹-۴- دفاتر فروش و تدارکات ۱۲۴
 • ۶-۱۰- فضاهای خدمات پشتیبانی (دور از دید) ۱۲۴
 • ۶-۱۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه ۱۲۵
 • ۶-۱۲- طراحی فضای انبار آذوقه و نوشیدنی ۱۲۷
 • ۶-۱۳- فضای بارانداز دریافت زباله و انبار عمومی ۱۲۸
 • ۶-۱۴- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان ۱۲۹
 • ۶-۱۵- رختشویخانه و خانه داری ۱۳۰
 • ۶-۱۶- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی ۱۳۲
 • فصل هفتم : برنامه ریزی فیزیکی         

 • مقدمه
 • ۷-۱- دپارتمان اتاق های خواب ۱۳۵
 • ۷-۲- دپارتمان فضاهای عمومی ۱۳۶
 • ۷-۳- دپارتمان فضاهای اداری ۱۳۸
 • ۷-۴- دپارتمان فضاهای خدماتی ۱۴۰            

  فصل  هشتم

 • ۸-۱ – ایده طراحی ۱۴۲
 • ۸-۱-۱- حرکت   ۱۴۲

۸-۱-۲- دید                                  ۱۴۲

منابع و ماخذ

 

 

حجم : ۴ مگابایت / فرمت : WORD

پرداخت باکلیه کارت های بانکی عضو شتاب از درگاه امن بانک های سامان , اقتصادنوین , ملت

راهنمای خرید: برای خرید محصول : ۱ برروی تصویر خرید کلیک کرده ۲ لینک پرداخت فعال میشود ۳ کلیک روی پرداخت ۴ ثبت اطلاعات شخصی ۵ ورود به درگاه بانک و واریز مبلغ ۶ بعد ازپرداخت صفحه خرید موفق باز میشود و میتوانید فایل را با لینک مستقیم از سرور سایت دریافت کنید ——— همچنین بعد از خرید ,  رسید خرید همراه با لینک دانلود فایل به ایمیلتان ارسال میشود و از آنجا نیز میتوانید فایل را دانلود کنید.

 

باکس دانلود

درباره ی ava-architect.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.