خانه / برترینها / رساله معماری هتل

رساله معماری هتل

رساله معماری هتل

در این پست با رساله طراحی هتل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . این رساله کامل در فرمت word و در ۱۲۳ صفحه میباشد.

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: ضرورت اهمیت طرح ……………………………………………………………………………….۲
فصل دوم: شناخت موضوع…………………………………………………………………………………………..۳
۲- ۱ جهانگردی……………………………………………………………………………………………………………………۴
۲-۱- ۱ تاریخچه جهانگردی……………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۲ انگیزه های جهانگردی………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۱-۳ برنامه‌های توسعه با جهانگردی در ایران………………………………………………………………………۸
۲-۲برر سی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز…………………………………………………………………۹
۲-۲-۱ پیدایش اولیه هسته های اقامت………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲- ۲ اقامتگاهها در دوران اسلامی………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲- ۳ بناهای اقامت………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲- ۳ معماری انواع اقامتگاه………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۴ وضعیت فعلی هتلداری در ایران………………………………………………………………………………………۱۲
بخش فرهنگی:………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۵ طبقه بندی صنایع دستی در ایران…………………………………………………………………………..۱۲
۲- ۶ رصد خانه…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲- ۷ نمایشگاهها…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل سوم: اصول طراحی…………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۱ ضوابط و اصول طراحی هتل و متل………………………………………………………………………۲۱
۳-۱-۱ نکات مهم در طراحی هتل…………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۲ مساحت / بخش…………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۳ طراحی طبقات……………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۴ رفاه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳ -۵ انواع هتل…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳ -۵هتل های زنجیره ای…………………………………………………………………………………………………۲۷
۳ -۵هتل های شهری………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳ -۵هتل های ییلاقی- تفریحی…………………………………………………………………………………………۲۹
۳ -۵هتل آپارتمان و هتل اقامتگاه…………………………………………………………………………………….۲۹
۳ -۵هتل فرودگاهی……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳ -۵هتل بوتیک…………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳ -۵هتل هنری (هتل- موزه)…………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل موضوعی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل- دهکده………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل های خاص یا غیر متعارف……………………………………………………………………………..۳۲
۳ -۵هتل های کپسولی………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳ -۵هتل های بومی …………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳ -۵متل ها…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۱……………………………………………………………………………۳۴
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۲……………………………………………………………………………۳۵
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۳…………………………………………………………………………۳۶

فصل چهارم: (معرفی و بررسی نمونه های موردی)………………………………………..۳۸
۴-۱ هتل هفت ستاره ی کیش…………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۲ هتل سندرسون لندن……………………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۳ برج العرب………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۴ هتل غار گامیراسو در ترکیه……………………………………………………………………………………۵۳
۴-۵ هتل داریوش جزیره کیش………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل پنجم: معرفی استان: استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………….۶۰
۵-۱معرفی استان و شهرستان…………………………………………………………………………………………..۶۱
– ۱ تاریخ و نژاد استان…………………………………………………………………………………………………..۶۶ ۵-۱
۲ موقعیت جغرافیایی- کهگیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………..۶۹ -۵-۱
۵-۱-۳ آب و هوا کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………………………………..۶۹

۵-۱-۴ تاریخ و فرهنگ – کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………..۷۰

۵-۲ روستاها……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۲-۱ چشمه ها – استان کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………….۷۳

۵-۲-۲ رودخانه ها – استان کهگیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………..۷۴

۵-۲-۳ ارتفاعات – استان کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………..۷۴

۵-۲-۴ تنگه ها و دره ها – استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………….۷۴

۵-۲-۵ بشارها – استان کهگیلویه وبویراحمد…………………………………………………………………………..۷۵

۵-۲-۶ پوشش گیاهی – استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………………..۷۵
مکان های دیدنی و تاریخی……………………………………………………………………………۷۶ ۳یاسوج-۵
اماکن مذهبی……………………………………………………………………………………………………۷۷ ۱ یاسوج-۳-۵
آثار تاریخی……………………………………………………………………………………………………۷۷ –۲ یاسوج-۳-۵
جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………۷۹ ۳ یاسوج-۳-۵
فصل ششم : معرفی و تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………..۸۶
۶-۱تحلیل سایت پروژه………………………………………………………………………………………………………۸۷

۶- ۱-۱ معرفی تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………………………………….۸۹
۶- ۱-۲ مهمترین عناصر تاثیر گذار در انتخاب سایت …………………………………………………………..۹۱
۶- ۱-۳ جهت یابی سایت………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۱-۴ باد غالب………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۱-۵ وظعیت شیب زمین………………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۱- ۶دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۶- ۱-۷ هت حرکت تابش خورشید………………………………………………………………………………………..۹۶
فصل هفتم : برنامه‌ فیزیکی وفضاهای مورد نیاز……………………………………………………۹۷
۷-۱مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۱ لیست ریز فضاها……………………………………………..۹۸
۷-۲مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۲ لیست ریز فضاها…………………………………………..۹۹
۷-۳مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۳ لیست ریز فضاها…………………………………………۱۰۰
۷-۵ بخش فرهنگی:……………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۶ بخش خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۶-۱ لیست ریز فضاها………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۷چک لیست کامل فضاها…………………………………………………………………………………۱۰۱
۷-۷-۱ اتاق مهمان ها (تعداد اتاق ها……………………………………………………………………………………..۱۰۱
۷-۷-۲ فضاهای پشتیبانی………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۷-۷-۳ لابی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۴ اماکن عرضه غذا و نوشیدنی…………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۵ فضاهای دفتر لابی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۶ حسابداری………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۷-۷-۷ فضاهای مخصوص مراسم و فعالیت ها……………………………………………………………………..۱۰۲
(۷-۷-۸) شستشوی قوطی ها…………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۷-۷-۹ فضای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۷-۷-۱۰ فضای مهندسی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۱ فضای مکانیکی………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۷-۷-۱۲ بارانداز دریافت مواد اولیه و انبار…………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۳ کلوپ تنیس / گلف…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۴ رختشویه خانه ها و خانه داری………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۵ خانه داری………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۷-۷- ۱۶فضای ورزشی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۷-۸ تکمیل شده لیست فضاها با مساحت……………………………………………………………………..۱۰۴
فصل هشتم: پیدایش ایده وتبدیل ان به فرم……………………………………………………………..۱۰۷
۸-۱ کانسپت در فرایند طراحی …………………………………………………………………………………..۱۰۸
۸-۲ از ایده تا فرم…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۸-۲-۱ ایده …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۸- ۳ کانسپت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۸-۴ توضیح ایده به روی حجم……………………………………………………………………………………..۱۱۹
فصل نهم نماها-پلان ها-برش ها- پرسپکتیو)…………………………………….۱۲۳

 

 

حجم : ۳۹ مگابایت

پرداخت باکلیه کارت های بانکی عضو شتاب از درگاه امن بانک های سامان , اقتصادنوین , ملت

راهنمای خرید: برای خرید محصول : ۱ برروی تصویر خرید کلیک کرده ۲ لینک پرداخت فعال میشود ۳ کلیک روی پرداخت ۴ ثبت اطلاعات شخصی ۵ ورود به درگاه بانک و واریز مبلغ ۶ بعد ازپرداخت صفحه خرید موفق باز میشود و میتوانید فایل را با لینک مستقیم از سرور سایت دریافت کنید ——— همچنین بعد از خرید ,  رسید خرید همراه با لینک دانلود فایل به ایمیلتان ارسال میشود و از آنجا نیز میتوانید فایل را دانلود کنید.

 

باکس دانلود

درباره ی ava-architect.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.