پلان خانه موسیقی

ضوابط و اصول طراحی پارکهای شهری

پروژه سالن نمایش(پلانهای کامل)

پلان مسافرخانه گردشگری

پلان مرکز خرید با رندر

رساله معماری هتل

پایان نامه طراحی دانشکده معماری

پلان ویلا

پروژه مرمت خانه صارم الدوله(زرشکیان)