پروژه ی معماری مدرسه

پلان مرکز فرهنگی هنری (فرهنگسرا)

آموزش اسکیس و راندو عماد زند / قسمت ۴

پاورپوینت بررسی دیدگاه ها و روند طراحی آثار میرمیران

اصول طراحی ، استانداردها و ریزفضاهای مدرسه ابتدایی

استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

پروژه ی کامل خوابگاه دانشجویی

مطالعات معماری خوابگاه دانشجویی

مطالعات معماری فرودگاه ها