خانه / مطالب و پروژه های تحقیقی معماری / استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

استانداردها و ریزفضاهای پیش دبستانی

 

1-1 تعريف

دوره پيش دبستاني به دوره دو سالهاي اطلاق ميشود كه كودكان ۴ و ۵ سال تمام را تحت پوشش برنامه هـاي تربيتي قرار ميدهد اين دوره اختياري است و به تفكيك شامل برنامههاي تربيتي ويژه كودكـان گروههـاي سـني ۴ ساله (نوباوه ) و ۵ ساله ( آمادگي ) ميباشد.

۲-۱- انواع مراكز پيش دبستاني

الف ) – مراكز دولتي با مشاركت مردم كه شامل مراكز مستقل و ضميمه ميباشد.

 • مراكز مستقل شامل آن دسته از مراكزي هستند كه در آنها صـرفاً كودكـان گـروه سـني ۴ و ۵ سـاله ثبـت نـام ميشوند.

 • مراكز غير مستقل مراكزي هستند كه علاوه بر کودکان ۴ و ۵ ساله از كودكان زير اين گروه سني نيز ثبت نـام بعمل ميآيد علاوه بر آن مدارس ابتدايي كه داراي كلاسهاي آمادگي ضميمه ميباشـند نيـز از مراكـز غيـر مسـتقل پيش از دبستان محسوب ميشوند.

ب ) – مراكز غير دولتي و غير انتفاعي كه شامل مراكز مستقل و ضميمه ميباشند.

۳-۱- مراكز مستقل و غير مستقل دولتي با مشاركت مردم و غير دولتي در آموزش و پـرورش كـه مـيتواننـد خدمات پيش از دبستان به كودكان ۴ و ۵ ساله ارائه نمايند عبارتند از :

الف ) – مراكز پيش دبستاني مستقل با مشاركت مردم :

به آن دسته از واحدهاي آموزشي اطلاق مـيگـردد كـه در سـاختمان آموزشـي دولتـي ويـژه آمـوزش و پـرورش  كودكان ۴ و ۵ سال دايره واداره ميشوند.

ب) مراكز پيش دبستاني مستقل غير دولتي :

به آن دسته از واحدهاي آموزشي اطلاق مي گردد كه در ساختمان آموزشـي غيـر دولتـي توسـط افـراد حقيقـي و حقوقي ويژه آموزش و پرورش كودكان ۴ و ۵ سال داير و اداره ميشوند.

ج ) – مهد كودك و كودكستان فرهنگيان :

اين مراكز مجاز ميباشند با اخذ هزينه ظرفيتهاي خالي خود را به ثبت نام از فرزندان افراد غير فرهنگي اختصاص دهند.

د ) – آمادگيهاي ضميمه دبستانهاي دولتي:

كلاسهاي آمادگياي هستند كه در فضاي واحدهاي آموزشي دولتي ( ابتدايي ) و يـا زيـر نظـر واحـد آموزشـي در مساجد، مكانهاي استيجاري ،  مراكز كانونها و …. داير ميشود، انجام امور مربوط به تشكيل ، راه انـدازي و نظـارت بر فعاليتهاي آنها بر عهده مديران همان واحد آموزشي ميباشد.

تبصره :

تشكيل كلاسهاي آمادگي در اوقات تعطيلي مدارس ( در هفتـه يـك روز ) روسـتايي كـه بصـورت تمـام وقـت اداره ميشود نيز مجاز ميباشد

– آمادگيهاي ضميمه دبستانهاي غير دولتي

 : كلاسهاي آمادگي اي هستند كه در فضاي واحد آموزشي غير دولتي ( ابتدايي ) داير ميشوند و انجام امـور مربـوط به تشكيل راه اندازي بر فعاليتهاي آن بر عهده مديران همان واحد آموزشي است.

4-1 اهداف دوره ي پيش دبستاني ۲

—- شناخت حواس و پرورش مهارت استفاده از آن پرورش حواس و مهارت استفاده از آن

—- پرورش مهارتهاي زبان

—- توسعه توانائيهاي جسمي و حركتي

—- توجه به محافظت اندامها ( بهداشتي ، ايمني، تغذيه اي )

—- شناخت محيط زيست و توجه به زيبائيها و حفظ آن

—- درك مفاهيم اساسي علوم – ریاضی

—- توسعه توانائيهاي ذهني و پرورش مهارتهاي زندگي مثال توانايي/ مشاهده، قدرت تمركـز، طبقـه بنـدي ، استدلال، حل مسأله، خلاقيت، پرسشگري و …………

—-  شناخت مقررات و قوانين اجتماعي، توسعه روابط اجتماعي

—- شناخت فرهنگ و نشانه هاي میهنی – دینی

—- پرورش ذوق هنري و درك زيباي ها

—- پرورش مهارتهاي زندگي ( توانايي تصميمگيري، توانايي خودآگاهي ، توانايي ايجاد روابط بين فـردي، اعتماد به نفس و…. )

در راهنماي برنامه درسي دورهي پيش دبستان ۱۱ هدف كلي مورد توجه قرار گرفته است . جهت دست يابي به هر يك از اهداف حدود انتظارات مربوط به آن تعيين شده است .

منظور از حدود انتظارات محدوده محتواي متناسب با اهداف است كه انتظار ميرود در توليد فعاليتهاي ياددهي – يادگيري از آن استفاده شود.

شركت در بحث و گفت و گوهاي كلاسي وبيان انديشه در رابطه با موضوع مطرح شده.

 • – بيان تجربيات و توصيف و توضيح ديدهها و شنيدهها در جمع بدون اضطراب و شتابزدگي.

 • – ارائه نظر و پيشنهاد.

 • – كسترش گنجينه ي لغات واژگان پايه ( واژگانه پايهي شنيداري، واژگان پايه فعال و … )

 • بيان صحيح كلمات جديد

 • به كارگيري جملات و عبارات كوتاه

 • كامل كردن عبارات كوتاه

 • بيان كلمات معني دار و هم قافيه

خواندن

 • ارتباط بين بخش هاي مختلف تصاوير

 • ارتباط نماد تصويري با نماد نوشتاري

نوشتن

 • دوره كشي نوشتاري

 • وصل كردن خط چينها و نقطه ها

 • ترسيم خطوط مختلف در دفتر و سطوح بي خط ( افقي، عمودي، گردي، سه گوش، چهار گوش و ……. ) جدول شماره ۱-۱-خلاصه نيازهاي فضايي مراکز (مستقل) پيش دبستانی

 

 

جدول استانداردها و ریزفضاهای مورد نیاز پیش دبستانی

[تعداد: 11   میانگین: 3.5/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

دانلود رایگان پاورپوینت بادگیر در معماری ( ppt )

پاورپوینت بادگیر در معماری شامل : مقدمه ، پیشینه بادگیر ، عملکرد باگیر ، انواع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 6 =