خانه / برترینها / رساله و مطالعات طراحی پارك آبي و مجتمع تفريحي آبي ( word )

رساله و مطالعات طراحی پارك آبي و مجتمع تفريحي آبي ( word )

این مطلب ارائه رساله و مطالعات طراحی پارک آبی و مجموعه تفریحی آبی است . این مطالعات با فرمت WORD  بوده و کلیه مدارک را جهت ارائه طرح نهایی و پایان نامه معماری را داراست .

 

چكيده رساله و مطالعات طراحی پارک آبی

زمينه رشد و شكوفايي استعدادهاي افراد جامعه منوط به زندگي در محيطي فارغ از تنش ها و ازدحام شهرهاي بزرگ امروزي و سپري كردن اوقات فراغت در محيطي شاد و پويا و سالم از نظر فرهنگي و اجتماعي است. جاي خالي چنين محيطي در كشور ايران بسيار محسوس و نياز آن براي فرد فرد جامعه امري مبرهن است. اين فضا علاوه بر خدمات فرهنگي اجتماعي اي كه به جامعه مي دهد خدمات فرامرزي ، جذب توريست ، رونق اقتصاد، تبادل فرهنگ ملت ها، و جذب سرمايه هاي خارجي را نيز در پي خواهد داشت .

همچنین ببینید :

 

در اين طرح من سعي كرده ام با توجه به اين نياز مهم و همچنين بهره بري از مباني غني فرهنگي ايران مجموعه آبي تفريحي با نام رقص آب و خاك در قشم طراحي كنم كه علاوه بر پاسخ به نيازهاي معنوي و روحي جامعه و ايجاد بسترسازي براي زندگي سالم و پويا براي افراد جامعه ، ايجاد مكاني براي تبادل فكري و فرهنگي ، ايجاد عاملي براي جذب اقشار مختلف جامعه ، ايجاد فضايي براي گذارندن اوقات فراغت مردم و جوانان ، بهره برداري از فرهنگ غني اين مرز و بوم را نيز به گونه اي نو و در پيوند با معماري مدرن و روز دنيا خلق كنم.

در اين راستا توجه به خوانايي طرح و استفاده از مفاهيم معماري آب در فرهنگ ما ، روشني ،پويايي ،سياليت ، خطوطي نرم و موزون و ايجاد هماهنگي و جذابيت بصري از يك سو انطباق با محيط پيرامون خود ، رعايت سلسله مراتب ، ايجاد تحرك  و پويايي از طريق خلق فضاهاي ورزشي و تفريحي آبي ، از سوي ديگر ما را در جهت نيل به اهدافي كه در بالا ذكر شد سوق مي دهد.

لذا با توجه به موقعيت بسيار مستعد و پتانسيل هاي طبيعي قوي اي كه در قشم وجود دارد ، مجاورت با دريا ، اقليمي مناسب با ورزش هاي آبي و منطقه اي به دور از آلودگي هاي كارخانه ها و اتوموبيل ها رسيدن به اين اهداف و نزديك شدن به ايده هاي مورد نظر طراح در معماري امري دور از دسترس نخواهد بود.

فهرست مطالب رساله و مطالعات طراحی پارک آبی

فصل اول : مطالعات عمومی. 12

1-1 سنجش وضع موجود. 12

1-2- شناخت کلی سازمان فضایی جزیره. 12

1-2-1 پهنه های مهم کالبدی- عملکردی جزیره قشم. 13

1-2-2- معرفی پهنه های اقامتی در جزیره:. 13

1-2-3- معرفی پهنه های گردشگری در جزیره:. 13

1-2-4- معرفی پهنه های تجاری در جزیره:. 14

1-2-5-  معرفی پهنه های صنعتی در جزیره:. 15

1-3- شبکه های ارتباطی:. 15

1-4-  لبه ها و نشانه ها (در مقیاس کل جزیره):. 16

1-5-  معرفی پهنه های موجود در حوزه فراگیر سایت:. 17

1-5-1 معرفی پهنه های سکونتی:. 17

1-5-2-  معرفی پهنه های تجاری:. 17

1-5-3- معرفی پهنه ها و عناصر شاخص گردشگری:. 18

1-5-4  معرفی پهنه های صنعتی:. 18

1-6 جمع بندی:. 18

1-7-  بررسی گزارش طرح راهبردی گردشگری در جزیره قشم. 19

1-7-1 کلیات. 19

1-8-تحلیل:. 21

1-9 -جمع بندی. 21

1-9-1 -تدوین چشم انداز، اهداف کلان و خرد طرح:. 21

1-9-1-1 -تدوین چشم انداز طرح:. 21

1-9-1-2-  تدوین اهداف کلان و خرد طرح. 22

1-10-  اهداف کلان طرح:. 22

1-10-1- اهداف خرد طرح. 23

1-11- اقلیم. 26

1-11-1- شناخت منطقه. 26

1-11-2- هواشناسی. 27

1-11-2-1- تاریخچه مختصر هواشناسی. 27

1-11-2-2- دمای منطقه. 28

1-11-2-3- رطوبت نسبی. 29

1-11-2-4- ساعات آفتابی. 29

1-11-2-5- باد:. 29

الف- بادهای منطقه ای:.. 30

ب- بادهای محلی:.. 30

1-11-2-6- ریزش های جوی. 31

1-11-2-7- جزر و مد. 32

1-11-3- شرایط اقلیمی. 33

1-11-3-1- اقلیم نمای دومارتن. 33

1-11-3-2- اقلیم نمای آمبرژه. 34

1-12- آثار و بناهای تاریخی قشم. 34

1-13-  زبان. 38

1-14- مذهب. 39

1-15- مسکن. 39

1-16- پوشاک. 40

1-17- ساختار خانواده. 41

فصل دوم : گردشگری و جهانگردی. 43

2-1- مقدمه. 43

2-2- تاریخچه جهانگردی در ایران. 43

3-2- خلیج فارس از نظر جهانگردی. 44

4-2- شیوه های مختلف جهانگردی با تاکید بر جزیره قشم. 45

4-2-1- جهانگردی روستایی. 45

4-2-2- جهانگردی با دوچرخه. 46

4-2-3- اکوتوریسم. 46

5-2- تحلیل بازار اکوتوریسم (طبیعت گردی). 46

5-2-1- اکوتوریسم چیست؟. 47

5-2-2- اکوتوریسم در جزیره قشم. 48

6-2- فناوری های جدید و چالشهای آن برای تفریح و فراغت. 49

7-2- تفریحات رایانهای در برابر تفریحات فعال. 50

8-2- نتیجه بحث. 50

9-2- تاثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی  51

9-2-1- مقدمه. 51

9-2-2- روش تحقیق. 51

9-2-3- لغات کلیدی. 51

9-2-4- تأثیرات در عرصه آموزش و پرورش. 52

9-2-4-۱- بازی. 52

9-2-4-۲- توسعه عمومی. 52

9-2-4-۳- آموزش. 52

9-2-4-۴- عملکرد دانشگاهی. 52

9-2-4-۵- مشارکت. 52

9-2-4-۶- رسانه. 53

9-2-4-۷- تأثیرات درمانی. 53

10-2- نتیجه گیری. 53

11-2- آب در طراحی پارک. 54

12-2- آب در باغ ایرانی. 54

13-2- طراحی فضاهای آبی. 54

14-2- پوشش گیاهی در محیط و معماری. 56

15-2- اثر درختان در کاهش آلودگی ها. 56

16-2- زیباسازی محیط به وسیله گیاهان. 57

17-2- گیاهان باغهای ایرانی. 57

18-2- پوشش گیاه در پارک ها. 58

19-2- موارد بکارگیری آب و المان های آبی در ایران و سایر کشورها:. 59

20-2- موقعیت و اهمیت پارک ورزشها و بازیهای آبی:. 60

21-2- مزایای اقتصادی. 60

فصل سوم : بررسی چند نمونه داخلی و خارجی. 61

3-1- مقدمه. 61

3-2- بررسی نمونه های داخلی. 61

3-2-1- پارک آبی جانبازان. 61

3-2-2- طرح مجموعه گردشگری جزیره سد درون زن:. 62

3-3- تاسیسات تفریحی- رفاهی:. 63

3-4- نتیجه گیری:. 64

3-5- بررسی نمونه های خارجی. 64

3-5-1- پارک طبیعی بلادل ریزوBloedel reserve. 64

3-5-2- مجموعه ورزشی و کلوپ قایق رانی واکاگی:. 65

3-5-3- متل فلامینگو:. 65

3-6- چند نمونه از فضاهای خدماتی چند منظوره:. 65

3-6-1- پارک آبی و مرکز بازیهای آبی یهودیان در ایندیانا پولیس)  65

3-6-2- نمونه ای در خاورمیانه (دوبی dubay) (WILD WADI) 66

3-6-3- بررسی کلی پارکهای آبی واقع در ایالات متحده:. 67

3-6-3-1- بازیهای آبی آن عبارتنداز:. 67

3-6-3-2- دنیای آبی جاستین:. 70

3-6-3-3- پارک آبی جزیره ای و دهکده تفریحی خانوادگی. 71

3-6-3-4- دنیای آب یا WATER WORLD در مرکز شهر در ایالات کلوزادو Denver. 71

3-6-3-5- دنیای والت دیزنی:. 71

3-6-3-5-1- BLIZZARD BEACHE :. 72

3-6-3-5-2- THYPHOON LANGOON :. 72

3-6-3-6- جورجیا  ( WHITE WATER PARK) Georgia. 73

3-6-3-7- پلاند پارک. 74

3-6-3-8- پارک آبی ساحلی  New mexico (BEACH WATER PARK) 74

3-6-4- پارک آبی و قلمرو آبی وحشی:. 76

3-6-6- یا کلوپ سلطنتی قایق های هنک کنگ(rhkyc). 77

فصل چهارم : تجزيه و تحليل سایت. 79

4-1- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و کل جزیره:. 79

4-2- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و حوزه فراگیر:. 79

4-2-1- برهم کنش سایت با پهنه های اقامتی و تجاری موجود در حوزه فراگیر:. 80

4-2-2- برهم کنش با پهنه های صنعتی موجود در حوزه فراگیر:  80

4-2-3- عناصر و نشانه های خاص موجود در حوزه فراگیر در ارتباط با سایت موردمطالعه. 80

4-3- محیط طبیعی. 81

4-3-1- بررسی وضعیت توپوگرافی و ساختار زمین شناسی سایت:  81

4-3-2- بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه (باد، درجه حرارت، بارندگی، تابش، رطوبت). 83

4-3-3- باد. 84

4-3-4- درجه حرارت:. 86

4-3-5- بارندگی. 87

4-3-6- تابش خورشید. 88

4-3-7- رطوبت. 88

4-4- بررسی خصوصیات خاک و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (ژئوفورمولوژی، رسوب شناسی و…). 89

4-5- زمین شناسی عمومی محدوده پروژه. 90

4-6- واحدهای کواترنری:. 91

4-7- واحد  QT4( پادگانه های دریایی). 92

4-8- واحد QD (ماسه های ساحلی). 93

4-9- احداث فضای سبز در جاده ها. 94

4-10- بررسی خصوصیات هیدرولوژی منطقه (منابع آبهای سطحی و زیرزمینی). 95

4-10-1- منابع آبهای سطحی:. 95

4-11- بررسی ساختار و خصوصیات شبکه های زیربنایی، تاسیسات و تجهیزات شهری. 96

4-11-1- شناخت منابع تامین آب مصرفی. 96

4-11-2- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی. 98

4-11-3- شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب. 98

4-11-4- برق رسانی. 98

4-11-5- دفع زباله. 98

4-11-6- مخابرات. 98

4-12- بررسی کیفیت محیط. 99

4-12-1- بررسی دید و کیفیت بصری منظر:. 99

4-12-2- عناصر طبیعی:. 99

4-12-3- عناصر انسان ساخت:. 100

4-13- تجزیه و تحلیل خصوصیات سایت از طریق تحلیل نقشه. 101

4-13-1- نقشه طبقات شیب:. 101

4-13-2- نقشه طبقات ارتفاعی:. 102

4-13-3- نقشه جهات جغرافیایی:. 103

4-13-4- نقشه هیدرولوژی:. 104

4-13-5- نقشه زمین شناسی. 104

4-13-6- نقشه کاربری اراضی و حرایم. 104

4-13-7- نقشه مالکیت. 105

4-13-8- نقشه نظام حرکتی:. 105

4-13-10- نقشه دید و منظر:. 106

4-14- مبانی و ضوابط طراحی در اقلیم گرم و مرطوب. 111

4-14-1- مقدمه. 111

4-15- ویژگی های معماری و شهرسازی. 111

4-15-1- دوری جستن از تابش خورشید. 112

4-16- جهت گیری بافت معماری. 112

4-17- نحوه قرارگیری ساختمان در زمین. 113

4-18- استفاده از سایه بان و سرپناه. 114

4-18-1- سایه بان های طبیعی. 114

4-18-2- سایه بان های مصنوعی. 114

4-19- نتیجه گیری جهت بافت مجموعه های معماری و شهرسازی:. 115

4-19-1- حفاظت مجموعه در مقابل گرمای نامناسب:. 115

4-20- ضوابط کلی ساختمان در منطقه گرم و مرطوب. 116

4-21- جمع بندی و پیشنهاد. 119

فصل پنجم : لیست فضاها و استانداردها. 120

5-1- سالن های ورزشی سرپوشیده. 120

5-2- سالن ورزشی. 121

5-3- سالن های بدن سازی. 122

5-4- سونا. 123

5-4-1- دماهای اتاق :. 123

5-5- استخر شنای سرپوشیده(1). 125

5-6- استخر شنای سرپوشیده(2). 126

5-7- قایق. 127

5-8- ورزش های آبی. 128

5-8-1- قایق موتوری. 128

5-8-2- پاروزنی. 130

5-9- باغ وحش و آکواریم. 131

5-10- اهداف در طراحي رستوران:. 133

5-11- اهداف در طراحي كافي‌شاپ:. 133

5-12- اهداف در طراحي سالن و پيشخوان عرضه نوشيدني‌ها:. 133

5-13- سالن صرف نوشيدني:. 134

5-14- فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت‌ها (Function Space). 134

5-15- اهداف در طرح‌ريزي فضاي برگزاري مراسم و ضيافات:. 135

5-16- طراحي فضاي انبارهاي آذوقه و نوشيدني. 135

5-17- فضاي بارانداز، زباله و انبار عمومي. 136

5-18- رستوران‌ها. 137

5-19- رستوران‌ها. 139

5-20- رستوران ها. 140

5-20-1- اسنيك بار. 140

5-21-2- فضاي لازم. 140

5-22- ورزشهایی که داخل آب انجام می گیرند:. 144

5-23- ورزشهایی که در زیر آب انجام می گیرند:. 145

5-24- ورزشهایی که روی سطح آب انجام می گیرند:. 145

5-25- ورزشهای تیمی. 146

5-26- ورزشهای نشانه ای هدف گیری. 146

5-27- ورزشهای میزی. 146

5-28- دوچرخه سواری. 147

5-29- ورزشهای ژیمناستیک. 147

5-30- لیست بازیهای موجود در پارک های آبی و مراکز تفریحی دنیا:  148

5-30-1- بازیهای آبی متداول در پارک های آبی سراسر دنیا:  148

5-30-2- بازیهای غیر آبی متداول در پارک های آبی و مرکز تفریحی سراسر دنیا. 149

فصل ششم : ایده و کانسبت. 150

فصل هفتم : توصیف طرح. 151

7-1- مقدمه. 151

7-2- سالن چند منظوره. 152

7-3- مجموعه استخر و آب درمانی. 153

7-4- مجموعه آکواریوم و فروشگاه. 154

7-5- اسکله. 154

7-6- استخر روباز پارک دلفین. 155

منابع و مأخذ. 156

سازمان ها. 156

کتاب ها. 156

مجلات و مقالات. 156

سایت های اینترنتی. 157

 

 

رساله و مطالعات طراحی پارک آبی ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه طرح نهایی داراست و  در 209 صفحه با فرمت word  تنظیم شده که جزییات و توضیحات مختصری از آن در مطلب ذکر شد.  با کلیک روی  دکمه سبز رنگ خرید زیر  میتوانید این محصول را پس از طی مراحل خرید بلافاصله دریافت نمایید  .

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

پروژه طراحی معماری استادیوم ( پلان – رندر- پوستر – فایل 3d )

 این مطلب پروژه طراحی معماری استادیوم که دارای پلان های اتوکدی کامل ، فایل 3d  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 46 = 52