خانه / برترینها / رساله و مطالعات طراحی خانه سالمندان ( طرح نهایی معماری )
رساله و مطالعات طراحی خانه سالمندان ( طرح نهایی معماری )
رساله و مطالعات طراحی خانه سالمندان ( طرح نهایی معماری )

رساله و مطالعات طراحی خانه سالمندان ( طرح نهایی معماری )

مطلب امروز آوا به ارائه رساله و مطالعات طراحی خانه سالمندان جهت ارائه طرح نهایی میپردازد . این رساله تمامی مدارک و مطالعات موجود جهت ارائه را داراست و در 155 صفحه با فرمت word آماده شده است . با ما همراه باشید

 

همچنین ببینید :

 

گزیده ای از متن :

( اهداف کلي پروژه)

-بالا بردن برخورد اجتماعي سالمندان در مجموعه.

-ايجاد امنيت براي سالمندان مقيم در مجموعه .

-پرداخت به اوقات فراقت سالمندان .

-ايجاد حس شخصيت و حس همنوعي براي ساکنان در مجموعه .

-جلوگيري از انزوا و گوشه گيري سالمندان در مجموعه .

-پرورش مهارت هاي اجتماعي ،فيزيکي و ذهني سالمند در مجموعه .

-بالا بردن و تقويت روحيه و استفاده و بهره برداري از توانايي هاي سالمندان .

-از بين بردن اضطراب و استرس هاي رواني خاص اين دوره با تمهيداتي در مجموعه .

-پرداختي به فعاليت هاي بدني جهت حفظ سلامتي جسمي در مجموعه .

-ايجاد شرايط رفاهي و تفريحي براي سالمندان مقيم در مجموعه .

-نياز به اقدامات بهداشتي درماني و پيشگيري کننده در مجموعه .

-آدرس دار بودن فضاها و استفاده از عناصري جهت تشخيص و تمايز در مجموعه .

-توجه به سايت مجموعه با در نظر گرفتن نياز سالمند به انجام بعضي از فعاليت ها در فضاي باز .

-احترام گذاشتن به خاطرات گذشته سالمندان ساکن در مجموعه .

-حفظ احترام و علاقه افراد خانواده نسبت به سالمندان .

-ماندن در کنار خانواده و در عين حال استفاده از امکانات بيشتري براي سالمندان (از اهداف اصلي مراکز روزانه) .

-ايجاد مکاني مطلوب با توجه به خصوصيات سني ، جسمي و رواني سالمندان در مجموعه .

-ايجاد راههايي براي رفع نيازهاي رواني و اجتماعي سالمندان .

-ايجاد شرايط لازم جهت کشاندن مردم به داخل مجموعه جهت ايجاد برقراري ارتباط بين سالمندان و مردم و ارائه خدماتي مثل فضاي سبز ، مراکز فراغتي تفريحي و … در مجموعه به مردم .

 

رساله معماری خانه سالمندان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.   . ۱
    فصل اول : معرفی . ۲
شناخت مسأله۳
اهمیت و ضرورت مسأله۴
اهداف و انتظارات ۵
روش انجام تحقیق ۶
    فصل دوم : مبانی نظری ۷
۲-۱٫ سالمند و سالمندی. .۸
۲-۱-۱٫ مقدمه.۸
۲-۱-۲٫ پیری.۹
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری. ۹
۲-۱-۲-۲٫ مراحل پیری ۹
۲-۱-۲-۳٫ نشانه های پیری ۱
۲-۱-۳٫ سالمندی فصل کمال شخصیت. ۱۲
۲-۱-۴٫ دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان ۱۳
۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن.   ۱۳
۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احادیث و روایات ۱۳
۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان.   ۱۴
۲-۱-۵-۱٫ سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی ۱۴
۲-۱-۵-۲٫ سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران.   ۱۴
۲-۱-۵-۳٫ نظریه های مربوط به سالمند و خانواده.   ۱۵
۲-۲٫ خانه های سالمندان.   ۱۶
۲-۲-۱٫ جایگاه سالمندان در اجتماع. ۱۶
۲-۲-۱-۱٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته ۱۶
۲-۲-۱-۲٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز. ۱۷
۲-۲-۲٫ معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها ۱۸
۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پیر و جوان   ۱۹
۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها۱۹
۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان ۱۹
۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان ۲
۲-۲-۲-۵٫ تغییر نقش ها در خانواده۲
۲-۲-۳٫ دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان ۲
۲-۲-۳-۱٫ دلایل خانوادگی. ۲
۲-۲-۳-۲٫ دلایل اقتصادی. ۲۱
۲-۲-۳-۳٫ دلایل اجتماعی فرهنگی ۲۱
۲-۲-۴٫ مزایا و معایب خانه های سالمندان ۲۲
۲-۲-۵٫ ویژگی های جمعیتی ۲۳
۲-۲-۵-۱٫ بررسی جمعیت سالمندان در جهان ۲۳
۲-۲-۵-۲٫ بررسی جمعیت سالمندان در ایران. ۲۴
    فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد.۲۵
۳-۱٫ خصوصیات شاخص شهر مشهد.۲۷
۳-۱-۱٫ اهمیت مشهد از نظر تاریخی. ۲۷
۳-۱-۲٫ اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی ۲۷
۳-۱-۳٫ اهمیت بین المللی مشهد. ۲۷
۳-۱-۴٫ کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد. ۲۷
۳-۲٫ مطالعات جمعیتی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۱٫ جمعیت کنونی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۲٫ جمعیت آینده شهر مشهد ۲۸
۳-۲-۳٫ بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن . ۲۹
۳-۲-۴٫ اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد ۲۹
۳-۳٫ مطالعات کالبدی ۳۱
۳-۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی ۳۱
۳-۳-۲٫ وضعیت توپوگرافی. ۳۱
۳-۳-۳٫ وضعیت زلزله خیزی. ۳۱
۳-۳-۴٫ نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد. ۳۲
۳-۳-۵٫ نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده ۳۲
۳-۴٫ مطالعات اقلیمی ۳۲
۳-۴-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد. ۳۳
۳-۴-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا. ۳۸
۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان. ۳۸
۳-۴-۲-۲٫ تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه. ۴
۳-۴-۲-۳٫ تهویه.۴
۳-۴-۲-۴٫ کیفیت رنگ و سطح مورد تابش ۴
۳-۴-۲-۵٫ تأثیر نوع و شکل پنجره ۴۱
۳-۴-۲-۶٫ تأثیر آلودگی صوتی ۴۲
۳-۴-۲-۷٫ تأثیر آلودگی هوا. ۴۲
۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح ۴۲
    فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه.۴۴
۴-۱٫ نمونه های داخلی ۴۵
۴-۱-۱٫ آسایشگاه کهریزک ۴۵
۴-۱-۲٫ سرای سلامتی مشهد . ۵۲
۴-۲٫ نمونه های خارجی. ۵۴
۴-۲-۱٫ Guild house. 54
۴-۲-۲٫ مجتمع مسکونی hough. 56
    فصل پنجم : برنامه فیزیکی.   ۵۸
۵-۱٫ ظرفیت سنجی مجموعه. ۵۹
۵-۱-۱٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه.۶
۵-۱-۲٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی. ۶
۵-۱-۳٫ ظرفیت سنجی سایر فضاها ۶
۵-۲٫ استانداردها. ۶۲
۵-۲-۱٫ فضای نگهداری . ۶۲
۵-۲-۱-۱٫ فضای نگهداری روزانه۶۲
۵-۲-۱-۲٫ فضاهای نگهداری هفتگی۷۹
۵-۲-۲٫ فضاهای اجتماعی.۷۲
۵-۲-۲-۱٫ فضاهای آموزشی ۷۲
۵-۲-۲-۲٫ فضاهای فرهنگی – مذهبی.۷۳
۵-۲-۲-۳٫ فضاهای ورزشی۸۱
۵-۲-۲-۴٫ فضاهای فراغتی.۸۲
۵-۲-۳٫ فضاهای رفاهی.۸۵
۵-۲-۳-۱٫ تریا۸۵
۵-۲-۳-۲٫ رستوران۸۶
۵-۲-۴٫ فضاهای اداری۸۷
۵-۲-۴-۱٫فضاهای اداری – مدیریتی   ۸۷
۵-۲-۴-۲٫ فضاهای اداری – دفتری.۸۸
۵-۲-۴-۳٫ فضاهای اداری – عمومی   ۸۹
۵-۲-۵٫ فضاهای خدماتی.   ۹
۵-۲-۵-۱٫ رخشویخانه.   ۹
۵-۲-۵-۲٫ انبارها.   ۹
۵-۲-۵-۳٫ تأسیسات. ۹
۵-۲-۶٫ فضاهای ارتباطی   ۹
۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقی ( راهروها )   ۹
۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودی.۹۱
۵-۲-۷٫ فضاهای باز.۹۲
۵-۲-۷-۱٫ فضاهای باز عمومی۹۳
۵-۲-۷-۲٫ فضاهای باز باغبانی.   ۹۵
۵-۲-۷-۳٫ فضاهای باز ورزشی. ۹۶
۵-۲-۷-۴٫ فضاهای باز فرهنگی   ۹۶
۵-۲-۷-۵٫ فضاهای باز خدماتی   ۹۶
۵-۳٫ توصیه های کلی در طراحی   ۹۶
۵-۳-۱٫ نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان   ۹۶
۵-۳-۲٫ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان. ۹۹
۵-۳-۳٫ شرایط آسایش ۱۱
۵-۳-۴٫کفپوش های مناسب. ۱۱
۵-۳-۵- مبلمان و اثاثیه ثابت.۱۲
۵-۳-۶٫ ایمنی.۱۳
۵-۳-۷٫ مسیرها در فضای باز   ۱۳
۵-۳-۸٫ سطوح پیاده روی در فضای باز   ۱۳
۵-۳-۹٫ امنیت در فضای باز   ۱۴
۵-۴٫ جدول ریز فضاها۱۴
۵-۵٫ دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی )   ۱۱۲
    فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی).   ۱۱۸
۶-۱٫ نتایج فصل اول و دوم۱۱۹
۶-۲٫ نتایج فصل چهارم. ۱۲
۶-۲-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد ۱۲
۶-۲-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا   ۱۲
۶-۳٫ آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی   ۱۲۲
۶-۳-۱٫ ابعاد زمین.   ۱۲۲
۶-۳-۲٫ گذرهای اطراف سایت   ۱۲۲
۶-۳-۳٫ کاربری های مجاور سایت.   ۱۲۳
۶-۳-۴٫ دید و منظر   ۱۲۴
۶-۳-۵٫ آلودگی صوتی ۱۲۴
۶-۳-۶٫ عوامل اقلیمی مؤثر در سایت   ۱۲۵
۶-۴٫ دیدهای اطراف سایت   ۱۲۶
۶-۵٫ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه ۱۲۹
۶-۵-۱ . حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه ۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه.   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری اداری۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری خدماتی.   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی.۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضای باز.   ۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ۱۳۲
۶-۶٫ لکه گذاری .۱۳۳
     منابع   ۱۵۵

 
مطالعات معماری خانه سالمندان ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه طرح نهایی داراست و  در 155 صفحه با فرمت word  تنظیم شده که جزییات و توضیحات مختصری از آن در مطلب ذکر شد.  با کلیک روی  دکمه سبز رنگ خرید زیر  میتوانید این محصول را پس از طی مراحل خرید بلافاصله دریافت نمایید  .

 

فرمت فایل word – حجم 6 مگابایت

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

پروژه طراحی معماری استادیوم ( پلان – رندر- پوستر – فایل 3d )

 این مطلب پروژه طراحی معماری استادیوم که دارای پلان های اتوکدی کامل ، فایل 3d  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

35 − 25 =