خانه / پایان نامه و رساله / رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی با فرمت WORD
رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی با فرمت WORD
رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی با فرمت WORD

رساله و مطالعات طراحی پایانه دریایی با فرمت WORD

در این مطلب به ارائه مطالعات کامل طراحی پایانه و ترمینال دریایی پرداخته ایم که در جهت ارائه برای طرح نهایی و پایان نامه معماری است . رساله در فرمت WORD  و در ۳۰۳ صفحه اماده شده که جزییات رو خدمت شما عزیزان در ادامه مطلب ارائه می دهیم .

با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده یکی از کاربری هایی که در شهر نیاز مبرم به آن دیده می شود ولی در جهت تحقق آن گامی برداشته نشده وجود پایانه مسافر بری دریایی است.

پایانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهای چند منظوره ای قرار دارند که نقش کارکردی قابل توجهی در خدمات رسانی به مسافران ، همراهان آنها و سایر شهروندان دارند.

بیشتر بخوانید :

 

 

ایران با داشتن مرز آبی بسیار وسیع در شمال و جنوب کشور به رسیدگی و ایجاد امکانات و فضاهای مرتبط با سفرهای دریایی نیازمند است. ولی در هیچ کدام از شهرها و سواحل چه در شمال کشور و چه در جنوب فضاهایی کاملا” تعریف شده و مناسب برای سفرهای بین شهری و بین کشوری یا قاره ای موجود نمی باشد ، در حالیکه در سایر کشورهای روی این موضوع بسیار کار شده و دارای تعریف کاملا” مناسب و منطقی می باشد.

در حال حاضر در شهر بندری انزلی امکانات برای سفرهای داخلی و خارجی به حدی ناچیز است که می توان فرض را بر نبود آن گذاشت . از طرفی به دلیل همجواری ها با کشورها به ایجاد فضاهای مناسب و زیبا از لحاظ بصری و عملکردی این حوزه مهم را مورد توجه خاص قرار دهیم.

یکی از بهترین راه ها برای سفر ، راههای دریایی است در نتیجه این مهم در پی پرداختن به پایانه ای جامع و کامل قابل دسترس خواهد بود.

 

فهرست                                                                                                                                                                                    

پیشگفتار…………………………………………………………………………………….………………………………………………

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….

 چکیده………………………………………………………………………………………….

فصل اول

سفر و توریسم………………………………………………………………………

۱ ۱ سفر…….………………………………………………………………………

۱ ۱ ۱تاریخ سفر………………………………………………………………………………….

۱ ۱ ۲ سفر در قرآن………………………………………………………………….

۱ ۲توریسم……………………………………..

۱ ۲ ۱معانی واژه…………………………

۱۲۲توریسم و دو نگرش غالب…………………………

۱۲۲۱رویکرد اقتصادی و سیاسی…………………………

۱۲۲۲دیدگاه کارکردی…………………………

۱۲۳اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار…………………………

۱۲۴ سفروعوامل انگیزشی…………………………

۱ ۲ ۴ ۱ انگیزه های قومی…………………………

۱۲۴۲انگیزه های هنری…………………………

۱۲۴۳انگیزه های تاریخی…………………………

۱-۲-۴-۴-انگیزه های طبیعت گرا…………………………

۱۲۴۵انگیزه های تفریحی…………………………

۲۴۶انگیزه های کاری…………………………۱

۱۲-۵تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی………………….

۱۲۵۱آثاراقتصادی توریسم………………………..

۱۲۵۲آثار منفی اقتصادی توریسم………………………..

۱۲۵۳تاثیرات محیطی توریسم………………………..

۱۲۵۴اثرات منفی زیست محیطی توریسم………………………..

۱۲۵۵اثار فرهنگیاجتماعی توریسم………………………..

۱۲۵۶ آثار منفی فرهنگیاجتماعی توریسم………………………..

۱۲۶تورسم در استان گیلان………………………..

فصل دوم

گردشگری (Tourism ) ………………………..

۲-۱-اشکال گردشگری………………………..

۲-۲-۱-بازدید کننده بومی دیدار کنندگان بین المللی………………………..

۲-۲-۲-دیدار کننده براساس اشکال گردشگری………………………..

۲-۳-گردشگری در ایران………………………..

۲-۳-۱-تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران………………………..

۲-۳-۲-حوزه های تاریخیفرهنگی گردشگری درایران………………………..

۲-۳-۳-جاذبه ها وزمینه های هنری………………………..

فصل سوم

آب………………………..

۳-۱-آب و ادیان………………………..

۳-۲-آب از دیدگاه قرآن………………………..

فصل چهارم

آشنایی با دریای خزر………………………..

۴-۱-آب منشأ حیات………………………..

۴-۲-دریای خزر………………………..

۴-۲-۱-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن………………………..

۴-۲-۲-مرداب انزلی………………………..

۴-۲-۳- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت ………………………..              

۴-۲-۴- وضعیت اقتصادی دریای خزر………………………..

۴-۲-۴-۱- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران………………………..

۴-۲-۴-۲- دریای خزر و منابع ثروت………………………..

۴-۲-۴-۳-دریای خزر و امکانات بالقوه آن………………………..

فصل پنجم

حمل ونقل دریایی………………………..

۵-۱-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه………………………..

۵-۱-۱-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد

۵-۲-پایانه های دریایی………………………..

۵-۳-تاریخچه حمل و نقل دریایی………………………..

۵-۴-اهمیت حمل و نقل دریایی………………………..

۵-۵-اهمیت حمل و نقل آبی………………………..

۵-۶-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر………………………..

۵-۷-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج………………………..

۵-۸-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی………………………..

۵-۹-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ………………………..

فصل ششم

شناخت پایانه دریایی و وسایل حمل و نقل دریایی………………………..

۶-۱-شناخت پایانه مسافربری دریایی………………………..

۶-۲-اهداف پایانه مسافربری دریایی………………………..

۶-۲-۱-شناخت فعالیت های دریایی………………………..

۶-۲-۳-مزایای حمل و نقل دریایی………………………..

۶-۳-قدرت حمل شناورها………………………..

۶-۳-۱-منظم بودن سرویس………………………..

۶-۳-۲-ایمنی………………………..

۶-۳-۳-حمل و نقل بار دریایی………………………..

۶-۳-۴-اجناس ………………………..

۶-۴-وسایل ترابری دریایی………………………..

۶-۵-شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی………………………..

۶-۵-۱-مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله) ………………………..

۶-۶-تیپ شناسی………………………..

۶-۶-۱-اصل سادگی الزامی………………………..

۶-۷-مسئله فرم فضای معماری و عملکردی بهره برداری………………………..

۶-۸-ضرورت توسعه حمل و نقل………………………..

۶-۹-دسته بندی عوامل در طراحی پایانه………………………..

۶-۹-۱-مراحل و روش طراحی سیستم پایانه ای………………………..

۶-۹-۲-تعیین اهداف و احکام طراحی………………………..

۶-۹-۳-معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه) ………………………..

۶-۱۰-مراحل طراحی پایانه………………………..

۶-۱۱-خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی………………………..

۶-۱۲-اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی (isa) ………………………..

۶-۱۲-۱-اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها (iaph) ………………………..

۶-۱۲-۲-اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی (Iala) ………………………..

فصل هفتم

گیلان و هویت تاریخی………………………..

۷-۱-اقوام ایران………………………..

۷-۲-نژاد گیل………………………..

۷-۳- نام گیلان………………………..

۷-۴- گیلان و قدمت خط………………………..

۷-۵-معماری گیلان………………………..

۷-۵-۱ آشنایی با معماری گیلان ………………………..

۷-۵-۲-عوامل موثر در معماری بومی گیلان………………………..

۷-۵-۳-عوامل طبیعی و جغرافیایی………………………..

۷-۵-۴-عوامل اقتصادی ومعیشتی………………………..

۷-۵-۴-۱-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………..

۷-۵-۵-مصالح و فنون ساختمانی………………………..

۷-۵-۶-الگوهای معماری بومی گیلان………………………..

۷-۵-۷-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان………………………..

فصل هشتم

ستان گیلان……………………….. ا

۸-۱-مختصات استان گیلان………………………..

۸-۱-۱-گیلان قدیم………………………..

جغرافیای طبیعی گیلان……………………….. ۸-۱-۲-

۸-۲-رودها و منابع آبی مهم………………………..

۸-۳-انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان) ……………………….. 

۸-۳-۱-نژاد مردمان ساکن گیلان………………………..

۸-۳-۲-صنعت………………………..

۸-۳-۳-صنایع دستی………………………..

۸-۳-۴-دستبافی (نساجی سنتی) ………………………..

طراحی سنتی و حصیر بافی……………………….. ۸-۳-۵-نگارگری

۸-۳-۶-گلیم بافی………………………..

۸-۳-۷-جاجیم بافی………………………..

۸-۴-آیین‌های گیلانی………………………..

۸-۵-شهرستان رشت………………………..

۸-۵-۱- شهرستان لاهیجان………………………..

۸-۵-۲-شهرستان لنگرود………………………..

۸-۵-۳-شهرستان رودسر………………………..

۸-۵-۴-شهرستان تالش………………………..

۸-۵-۵-شهرستان آستارا………………………..

۸-۵-۶-شهرستان آستانه اشرفیه………………………..

۸-۵-۷-شهرستان رودبار………………………..

شهرستان فومن……………………….. ۸-۵-۸-

۸-۵-۹-شهرستان صومعه سرا.. ………………………..

۸-۵-۱۰-بندر انزلی………………………..

 فصل نهم

گیلان و جغرافیا………………………..

۹-۱- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان………………………..

۹-۱-۱- مساحت و موقعیت استان گیلان………………………..

۹-۱-۲- ناهمواریهای استان گیلان………………………..

۹-۱-۳-ارتفاعات گیلان………………………..

۹-۱-۴-آب و هوای استان گیلان………………………..

۹-۲- گونه های آب وهوایی استان گیلان………………………..

۹-۲-۱- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است……

۹-۲-۲- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند………

۹-۲-۳- خاک های گیلان ………………………..

۹-۳- جغرافیای انسانی استان گیلان………………………..

۹-۳-۱- جمعیت استان گیلان………………………..

۹-۳-۲- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان………………………..

فصل دهم

تاریخ انزلی………………………..

۱۰-۱- پیدایش انزلی………………………..

۱۰-۲-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی………………………..

۱۰-۲-۱- بندر انزلی و توسعه………………………..

۱۰-۲-۲- وجه تسمیه انزلی………………………..

۱۰-۳- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان………………………..

۱۰-۳-۱-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی………………………..

۱۰-۳-۲- جاذبه های طبیعی………………………..

۱۰-۳-۳- جاذبه تاریخی و یادمانی………………………..

۱۰-۳-۴- جاذبه های زیارتی………………………..

۱۰-۳-۵- جاذبه های اقتصادی………………………..

۱۰-۴-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی………………………..

فصل یاز دهم

جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی………………………..

۱۱-۱-موقعیت استانی بندر انزلی     ………………………..

۱۱-۱-۱-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی………………………..

۱۱-۱-۲-بارندگی ………………………..

۱۱-۱-۳-رطوبت ………………………..

۱۱-۱-۴- درجه حرارت ………………………..

۱۱-۱-۵- باد ………………………..

۱۱-۱-۶- باد در باورداشت مردم………………………..

۱۱-۱-۷خصوصیات تابش………………………..

۱۱-۲- طبقه بندی اقلیمی………………………..

۱۱-۲-۱-ویژگی اقلیمی احساس آسایش………………………..

۱۱-۳-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی………………………..

 

فصل دواز دهم

بندر انزلی………………………..

ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی) ………………………..

۱۲-۱-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی) ………………………..

۱۲-۱-۱-جمعیت در بندر انزلی………………………..

۱۲-۱-۲-ترکیب سنی و نسبت جنسی………………………..

۱۲-۱-۲-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی………………………..

۱۲-۲-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی………………………..

۱۲-۲-۱-تولیدات گیاهی و جانوری………………………..

۱۲-۲-۲-معادن و صنایع………………………..

۱۲-۲-۳-صنایع دستی………………………..

۱۲-۲-۴-بندرگاه و گمرک………………………..

۱۲-۲-۵-گردشگری………………………..

۱۲-۳-اقتصادی بندر انزلی………………………..

۱۲-۳-۱-ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی………………………..

۱۲-۴-ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور………………………..

۱۲-۵-صادرات………………………..

۱۲-۶-عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی………………………..

۱۲-۷-بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر………………………..

۱۲-۷-۱-فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی………………………..

۱۲-۸-کشورهای مستقل مشترک المنافع (cis) ………………………..

۱۲-۸-۱-جمهوری آذربایجان………………………..

۱۲-۸-۲-روسیه………………………..

۱۲-۸-۳-جمهوری ترکمنستان………………………..

۱۲-۸-۴-جمهوری قزاقستان………………………..

۱۲-۹تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر………………………..

۱۲-۹-۱-مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر………………

۱۲-۱۰-شناخت مبادی و مقاصد………………………..

۱۲-۱۱-شبکه های ارتباطی دریائی………………………..

۱۲-۱۱- ۱ -پیش بینی آینده………………………..

۱۲-۱۲-تاریخچه راههای ارتباط………………………..

۱۲-۱۲-۱-انسان و راه………………………..

۱۲-۱۲-۲-ایران باستان و حرکت………………………..

۱۲-۱۲-۳-اروپا و ابتدای تکاپو………………………..

۱۲-۱۳-انسان و راه آبی………………………..

۱۲-۱۴-ایران و توسعه مسیرهای دریایی………………………..

۱۲-۱۴-۱-تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان………………………..

فصل سیز دهم

بررسی نمونه های موجود در ایران………………………..

۱۳-۱-کارخانه کشتی سازی ………………………..

۱۳-۲-بندر نوشهر………………………..

۱۳-۲-۱-تاریخچه بندر نوشهر………………………..

۱۳-۲-۲-ویژگی های بندر نوشهر………………………..

۱۳-۲-۳-محوطه های بندری………………………..

۱۳-۳-بندر شهید رجایی………………………..

۱۳-۴-بندر شهید باهنر………………………..

۱۳-۵-بندر خرمشهر………………………..

۱۳-۶-بررسی نمونه های خارجی………………………..

۱۳-۷-۱-میدان نبرد ………………………..

۱۳-۷-۲-پیچیدگی………………………..

۱۳-۷-۳-بی بازگشت ………………………..

۱۳-۷-۴-ارتباط………………………..

۱۳-۸-ترمینال مسافر بری harumi وtokyo / اثر ua &minoru  takeyama …..

۱۳-۹-پایانه ساکای میناتوشی………………………..

۱۳-۱۰-شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند ۱۹۹۵………………………..

نورمن فاستروشرکا………………………..

فصل چهار دهم

الگوهای طراحی ………………………..

۱۴-۱-مقدمه ………………………..

۱۴-۱-۱-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر………………………..

۱۴-۲-ترمینالها و ملزومات طراحی………………………..

۱۴-۳-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی ………………………..

۱۴-۳-۱-نقش یکسری از ترمینال………………………..

۱۴-۳-۲-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال………………………..

۱۴-۳-۳-الگوی نموداری ترمینال مسافربری ………………………..

۱۴-۳-۴-ورودی ها وخروجی ها………………………..

۱۴-۳-۵-پارکینگ ها ………………………..

۱۴-۳-۶- محوطه سازی سایت………………………..

۱۴-۳-۷-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران………………………..

۱۴-۳-۸- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران………………………..

۱۴-۳-۹-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی………………………..

۱۴-۳-۱۰-بخش تسهیلات شهروندان………………………..

۱۴-۳-۱۱- بخش اداری………………………..

۱۴-۳-۱۲-عرشه مسافری و بار………………………..

۱۴-۳-۱۳- فضاهای انتظامی………………………..

۴-۳-۱۴-تاًسیسات………………………..

۱۴-۴-محوطه اسکله………………………..

۱۴-۵-اساس طراحی پایانه………………………..

۱۴-۶- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر………………………..

۱۴-۶-۱- حوزه خدمات اداری ………………………..

۱۴-۶-۲- حوزه خدمات مسافری ………………………..

۱۴-۶-۳-حوزه خدمات رفاهی ………………………..

۱۴-۶-۴-حوزه خدمات باری………………………..

۱۴-۶-۵-حوزه خدمات فنی و مهندسی………………………..

۱۴-۶-۶-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری………………………..

فصل پانز دهم

توجیه طرح ………………………..

۱۵-۱-روند طراحی ………………………..

۱۵-۲-تندیس گری با نور………………………..

۱۵-۳-بیان طراحی………………………..

۱۵-۳-۱-کانسپت طرح………………………..

۱۵-۳-۲-نماددایره و کره ………………………..

۱۵-۳-۳-نماد مربع………………………..

۱۵-۴-سازه ومصالح………………………..

۱۵-۵-تأسیسات………………………..

۱۵-۵-۱-تأسیسات الکتریکی………………………..

۱۵-۵-۲-سیستم برق مرکزی………………………..

۱۵-۵-۳-سیستم های ارتباطی………………………..

۱۵-۵-۴-جمع آوری آبهای سطحی………………………..

۱۵-۵-۵-شبکه آب و فاضلاب………………………..

۱۵-۶- تحلیل سایت………………………..

۱۵-۶-۱-وضع موجود………………………..

۱۵-۶-۲-اسکله ها………………………..

۱۵-۶-۳-تجهیزات………………………..

۱۵-۶-۴-معابر و انبارهای باز………………………..

۱۵-۷-ساختمان ها………………………..

۱۵-۸-موقعیت طرح………………………..

۱۵-۹-دسترسی به سایت………………………..

۱۵-۹-۱-مجاورتها………………………..

۱۵-۹-۲-وزش باد………………………..

۱۵-۹-۳-شیب و توپوگرافی………………………..

۱۵-۹-۴-دید و منظر………………………..

۱۵-۱۰- برنامه فیزیکی………………………..

فهرست منابع و مأخذ

 

مطالعات معماری ترمینال مسافربری دریایی ارائه شده در این مطلب شامل مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این رساله که بصورت word در ۳۰۰ صفحه تنظیم شده است را میتوانید از وب سایت تخصصی آوای معماری تهیه نمایید .

 

 

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

رساله و مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی (95 صفحه WORD)

رساله و مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با فرمت WORD  و در 95 صفحه جهت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 69 = 72