خانه / برترینها / دانلود رساله و مطالعات طراحی دانشگاه با فرمت word ( طرح نهایی )


دانلود رساله و مطالعات طراحی دانشگاه با فرمت word ( طرح نهایی )

این مطلب دانلود رساله و مطالعات طراحی دانشگاه با فرمت word کلیه مدارک را جهت ارائه طرح نهایی و پایان نامه معماری داراست . با ما همراه باشید

 

تعریف مسأله

به نظر می رسد که یک معمار می تواند مجموعه فضاها و محیطها را به گونه ای طراحی و بازآفرینی نماید، که تفکر او در خلق فضایی با هویت ایرانی باشد.بدین گونه طراحی او راهی برای حفظ و اشاعه فرهنگ ناب ایرانی –اسلامی باشد.

بیان مسئله

با توجه به رشد روز افزون و سریع دانشگاه و قشر دانشگاهیان و اینکه شخصیت حرفه ای و فرهنگی افراد تحصیلکرده به طور عمده در دانشگاه شکل میگیرد،محیط دانشگاه از اهمییت فراوانی برخوردار است.البته بدون شک اولویت اصلی این شکل گیری با کادر علمی و فرهنگی دانشگاه خواهد بود،اما نمیتوان تاثیر محیط را نادیده گرفت و این که این محیط در شان قشر تحصیلکرده و فرهیخته جامعه باشد.

با توجه به اینکه در زمان حاضر فرهنگ بیگانه به روشهای گوناگون راه رسوخ به سوی جوانان را باز کرده است و اندک اندک با مرور زمان بیگانگی با فرهنگ اصیل ایرانی و گرایش به سمت فرهنگ کاملا بیگانه غربی حتی به صورت ارزش در آمده است که ادامه این روند به مرگ ارزشهای ایرانی خواهد انجامید و قدمت و فرهنگ چندین هزار ساله ما را در خود محو خواهد کرد.

دانشگاه به عنوان مکانی که اکثریت جوانان ایرانی تاثیر گذارترین برهه سنی خود را در آن می گذرانند و به کسب علم و فرهنگ می پردازند چه بهتر از این میتواند باشد که محیطی که در آن مشغول به تحصیل علم هستند دارای معماری ایرانی باشد که این جوان را با غنا واصالت معماری و فرهنگ ایرانی آشنا سازد و به او نشان دهد معماری ما قابلیت فرهنگ سازی دارد و توانایی این را دارد محیطهایی با کاربریهای متفاوت با نمود مشخص ارائه دهد.معماری با قابلیت ایجاد پویایی و ایجاد جاذبه و کشش در دانشجویان.

هرگز نمیتوان  یک اثر معماری را خارج از چهار چوب مکانی،زمانی و فکری خاص خودش به تنهایی و به صورت مجرد در نظر گرفت،پس فرآیند خلق فضا باید با تکیه بر اتفاقات و وقایع اثر خود باشد.بنابراین یک دانشگاه ایرانی باید معرف فرهنگ ایرانی باشد و بتواند به عنوان نمادی از نسلی که به فکر حفظ فرهنگ خود و اشاعه آن در دنیا هستند،درآید.

برای ایجاد پویایی لازم نیست که معماری واقعا حرکت کند اما باید واقعا دینامیک بوده و سرشار از نیروی متفاوتی باشد و در یک محیط دینامیک و نه استاتیک انجام شود.سایتها محیطهای درجه بندی حرکتها و نیروها می باشند.سایت ها رسانه های مایعی هستند که نشانگر جریان و حرکتی در زمان می باشند،این تغییرات باید به صورت فرم درآید.لذا معماری امروز را میتوان مبتنی بر روابط است که این از مهمترین ویژگی هاست.

از شروع تاریخ تمدن همواره علم در حال تکوین و تغییر است،علم موضوعی پویاست و این حرکت همیشه وجود داشته است.دانشگاه نیز یک فضای علمی است و در نتیجه پویا و این پویایی در حرکت شکل گرفته است.حرکتی که در راستای سازماندهی فضا انجام می شود.

متغیر مستقل=فضای کالبدی معماری ایرانی

متغیر وابسته=ایجاد پویایی و تحرک در مرکز آموزشی

همچنین ببینید :

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه فرهنگ بیگانه در حال رسوخ در تمام ارکان زندگی ما گشته است یکی از راههای مقابله با این تهاجم فرهنگی،حفظ فرهنگ ایرانی ما با استفاده از معماری غنی ماست که با فراهم شدن بستر مناسب می تواند وجه چندین هزار ساله ایران و مردمانش را که مخدوش شده است،بهبود بخشد.

 اهداف تحقیق

هدف علمي:

1-بهره گیری ازکالبد فضای معماری ایرانی و نشان دادن غنای معماری ایرانی و توانایی آن برای ایجاد پویایی

2-طراحی مرکزی با جدیدترین و به روزآمدترین استانداردهای آموزشی دنیا برای تربیت نسلی صاحب نظر

3-بهره گیری از تکنولوژی روز و نشان دادن توان تکنولوژیکی ایران

هدف کاربردی:

1-طراحی به سبک وسیاق ایرانی در یک محیط دانشگاهی برای حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی در بین نسل دانشگاهی

2-به وجود آوردن محیطی امن و دلپذیر جهت تعاملات و تبادلات فرهنگی،علمی

 

فهرست مطالب رساله و مطالعات طراحی دانشگاه :

مقدمه 2
فصل اول: 4
کلیات تحقیق 4
تعریف مسأله 5
فرضیه تحقیق 5
بیان مسئله 5
ضرورت انجام تحقیق 6
اهداف تحقیق 6
فصل دوم: 8
مبانی نظری 8
هویت در معماری 9
در معنی هویت 10
هویت جامع و مفهوم آن 10
جنبه های ایستا و پویای هویت جامع 10
جنبه های ملموس ، عینی و بیرونی هویت 11
لایه های گوناگون شکل دهنده به هویت معماری ایرانی 11
  1. لایه سازه ای 11
  2. لایه محیطی 11
  3. لایه کارکردی 12
  4. لایه زیبایی شناسانه 12
  5. لایه فرهنگی آیینی 13
  6. لایه نمادپردازی 13
معماری ایرانی و نگاه های متفاوت 17
معماری چیست ؟ 19
هنر و معماری 21
انواع هنرها و تعریف پروژه از هنر 22
جدایی علم و هنر 23
روح حاکم بر معماری ایرانی 24
تندیس و فضا 25
پر و خالی 26
درون و بیرون 27
وحدت و کثرت 28
بزرگی و بزرگوارگی 29
تعریف فرهنگ معماری 30
تعریف معماری در رابطه با ادارک فرم و فضا 31
تعریف فضای معماری و عناصر فضای معماری 31
پیام معنوی هنر اسلامی 32
تعریف فضای معماری در فرهنگ ایرانی _ اسلامی 33
هدف و ضرورت برنامه ریزی فیزیکی 34
روابط متقابل بین دانشکده ها با یکدیگر و با کل دانشگاه 35
روش مطالعات فیزیکی و فضایابی 35
ساختار فضایی دانشگاه 36
روشهای مختلف فضایابی دپارتمانها 38
خدمات جنبی 43
الگوی اول 46
الگوی دوم 47
الگوی سوم 47
جمع بندی 48
فصل سوم : 49
شناخت بستر طرح 49
تاريخچه سكونت استان 50
موقعيت جغرافيايي 51
توپوگرافي و جهات شيب زمين 52
ويژگي‌هاي اقليمي 53
بارش و ميزان آن 56
رطوبت نسبي هوا 59
تبخير 61
باد 61
تعداد روزهاي يخبندان 63
وضعيت هيدرولوژيكي 64
منابع آب 65
خاك‌شناسي 66
زبان و مذهب 67
جمعيت 68
ويژگي‌هاي جمعيتي استان 68
تراكم جمعيت 69
ساختمان سني 71
گردشگري 72
جاذبه‌هاي طبيعي 73
سراب‌ها 73
غارها 74
زيست‌گاه‌هاي طبيعي 75
جاذبه‌هاي فرهنگي- تاريخي 76
ناهمواري‌هاي استان 79
صنایع 79
موقعیت اقتصادی و اجتماعی 80
دلایل انتخاب سایت پروژه 81
تحلیل اقلیمی سایت 83
تصاویر وضع موجود سایت 84
فصل چهارم: 85
نمونه های مشابه 85
بررسی الگوهای جدید مراکز آموزشی جهت دستیابی به الگوی مناسب 86
دانشگاه شهید چمران با نام سابق جندی شاپور در اهواز(از کامران دیبا) 86
چند ساختمان از دانشگاه  جندی شاپور 86
دانشگاه بوعلی سینا،همدان 89
فصل پنجم: 91
فرایند طراحی 91
ویژگی های مهم و فضایابی امکانات مشترک و غیر آموزشی دانشکده ها 92
مدیریت و امور اداری 92
کتابخانه و واحد سمعی و بصری 92
واحد کامپیوتر 92
آمفی تئاتر و سالنهای کنفرانس 93
بوفه، نمازخانه و امور فوق برنامه 93
امکانات خدماتی و پشتیبانی 93
فضاهای هیئت علمی 94
فضاهای اداری دپارتمان 95
تسهیلات و خدمات جنبی دپارتمانها 96
فضاهای کمک آموزشی دانشگاه 96
واحد سمعی و بصری 97
واحد کامپیوتر دانشکده 98
سالن های کنفرانس و سمینار 99
فضاهای اداری دانشگاه 100
مدیریت و بخش اداری دانشکده 100
بوفه  دانشجویی 101
فضاهای پشتیبانی و خدماتی دانشکده 102
مبانی طرح 103
تصاویر طرح نهایی 104
منابع و ماخذ 105

رساله و مطالعات طراحی دانشگاه ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه طرح نهایی داراست و  در 109 صفحه با فرمت word  تنظیم شده که جزییات و توضیحات مختصری از آن در مطلب ذکر شد.  با کلیک روی  دکمه سبز رنگ خرید زیر  میتوانید این محصول را پس از طی مراحل خرید بلافاصله دریافت نمایید  .

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

پروژه طراحی معماری استادیوم ( پلان – رندر- پوستر – فایل 3d )

 این مطلب پروژه طراحی معماری استادیوم که دارای پلان های اتوکدی کامل ، فایل 3d  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

22 + = 25