خانه / برترینها / رساله و مطالعات طراحی ترمینال + پلان های اتوکدی و رندرها
رساله و مطالعات طراحی ترمینال + پلان های اتوکدی و رندرها
رساله و مطالعات طراحی ترمینال + پلان های اتوکدی و رندرها

رساله و مطالعات طراحی ترمینال + پلان های اتوکدی و رندرها

در این مطلب به ارائه رساله طراحی ترمینال  با فرمت word همراه با پروژه کامل که شامل پلان های اتوکدی و رندرهاست پرداخته ایم که برای ارائه طرح نهایی و پایان نامه معماری شما عزیزان آماده گردیده. با ما همراه باشید

کیفیت سیستم حمل و نقل و ظرفیت آن تأثیر فراوانی بر روی اقتصاد یک منطقه یا کشور دارد. برسی اجمالی در مورد اکثر کشور های پیشرفته صنعتی نشان می دهد که این کشور ها دارای سرویسهای حمل و نقلی با کیفیت می باشند و همین مسئله حاکی از این واقعیت است که حمل ونقل یک عامل اساسی در پیشرفت اقتصاد بوده و توسعه پایدار و تحکیم موقعیت اقتصادی یک منطقه یا کشور، بدون توسعه و بهبود وضعیت حمل و نقل در آن امکانپذیر نمی باشد. البته بهبود و توسعه حمل و نقل هم خود نیازمند صرف  هزینه و انرژی زیاد میباشد و امکانات زیادی از قبیل زمین ،مواد خام و . . . باید به این امر اختصاص یابد. از این رو طراحی ترمینال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همواره در طرح های معماری یکی از موضوعات مورد نظر اساتید طراحی پایانه های مسافربری است ، بر همین اساس در مطلب امروز آوای معماری رساله و مطالعات طراحی ترمینال + پلان های اتوکدی و رندرها را اماده نمودیم که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد .

 بیشتر بخوانید :

 

 

اين مجموعه مسافربري شامل بخشهاي مختلفي نظير پارکينگ و بارگيري ميني بوسها ، پارگينگ و بارگيري سواري بين شهري ، پارکينگ براي مستقبلين و مشاعين ، پارگينگ و بارگيري سواريهاي آژانس و ترمينال و تاکسيهاي داخل شهري ، مديريت بخشهاي اداري، ساختمان اصلي ترمينال و . . . مي باشد. اين مجموعه داراي زميني با مساحت 5 هکتار مي باشد.

 

رساله در 140 صفحه با فرمت word 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول : مسئله طرح

چکیده

مقدمه

1-1 مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 شناخت……………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1 شرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3-1- اهداف پژوهشی………………………………..………………………………………………………6

4-1 ماهیت و مقیاس موضوع……………………………………….……………………………………..6

5-1 اهميت طراحي و ساخت ترمينال ……………………………………….………………………6

6-1 ترمینال نیازها و آینده……….……………………..………………………………………………….7

7-1 ارتباطات کلی پایانه ها…………………………..…………………………………………………..8

8-1 عناصر عملكردي، ضوابط برنامه ريزي پايانه ها …………………………………………10

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 واژه ترمینال……………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- تعریف ترمینال (پایانه)……………………………………………………………………………………..14

2-2 مبانی نظری طرح……………………..……………………………………………………………………15

2-2-1- کاروانسراها و ارتباط عملکرد آن با ترمینال………………………………………………………….15

2-2-2- ویژگیهای کاروانسراهای ایران…………………………………………………………………………..16

2-3 نگاهی به ایجاد ترمینال ها ……………………………………………………………………………20

2-4 عوامل مؤثر بر شکل گیری ترمینال ها……………………………..………………………………..21

2-4-1 عوامل اقلیمی.………………………………………………………………………………….21

2-4-2 عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………21

2-4-3 انتخاب محل مناسب………………………………………………………………………………………….22

2-5 دسته بندی سیستمهای حمل و نقل و زیر سیستمهای اصلی حمل و نقل (طرق اصلی حمل و نقل) ….22

2-5-1 حمل و نقل زمینی…………………..…………………………………………………………….23

2-5-2 حمل و نقل هوایی ……………………………….…………………………………………..24

2-5-3 حمل و نقل آبی…………………………………………………………………………………………………25

2-5-4 حمل و نقل از طریق خطوط لوله…………………………………………………………………………25

2-6 انواع پایانه………………………………………………………………………………………………26

2-6-1 پايانه هاي باربري …………………………………………………………………………..27

2-6-2 پایاانه های مسافربری…………………………………………………………………………………………27

2-7 انواع پايانه‌هاي اتوبوس……………………………………………………………………………….29

2-7-1 پايانه‌هاي بين شهري ……………………………………………………………………..29

2-7-2 پايانه هاي شهر ـ فرودگاه………………………………………………………………………………….30

3-7-2 پايانه هاي شهر- حومه شهر………………………………………………………………………………30

4-7-2 پايانه هاي حومه‌اي……………………………………………………………………………………………31

 

2-9 حمل و نقل وتأثیرات آن………………………………………………………………………………31

2-9-1 تاثیرات مثبت.………………………………………………………………………………….32

2-9-2 تاثیرات منفی…………………………………………………………………………………………………….32

2-10 اهداف در برنامه ریزی و راهکردها(آلتر ناتیوها)…………………………………………………33

2-10-1 تعاریف اهداف و آلترناتیوها………………………………………………………………..34

2-10-2 آلترناتیوها از نظر امکان انجام گرفتن………………………………………………………………….34

3-10-2 آلترناتیوها از نظر عملکرد…………………………………………………………………………………36

4-10-2 آلترناتیوها از نظر پیامد……………………………………………………………………………………..37

2-11 نهادها و ارگانهای فعال در زمینه حمل و نقل………………………………………………………38

2-11-1 ارگانها و سازمانهای دولتی……………………………………………………………………38

2-11-2 شرکتهای خصوصی………………………………………………………………………………………….39

2-11-3 سازمانها و نهادها قانونمند کننده………………………………………………………………………..39

4-11-2 اتحادیه تجاری و کارگری………………………………………………………………………………..40

5-11-2 شرکتها و ارگانهای حرفه ای…………………………………………………………………………….40

6-11-2 برخی سازمانهای سرویس دهنده به استفاده کنندگان از سیستمهای حمل و نقل………40

2-12 عوامل مؤثر در تغییر سیستم حمل و نقل………………………………………………………….40

2-12-1 تأثیر بازار ………………………………………………………………………………….41

2-12-2 اقدامات و ابزارهای دولت………………………………………………………………….41

2-12-2-1 سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………43

2-12-2-2 تشویق…………………………………………………………………………………………………43

2-12-2-3 قانون………………………………………………………………………………………………….43

2-12-3 تکنولوژیهای مربوط به حمل و نقل…………………………………………………………………..44

2-13 وضعیت اشتغال در صنایع مر بوط به حمل و نقل………………………………………………………….44

2-14 سیستم حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………….47

2-14-1 سیستم های حمل و نقل و اجزای تشکیل دهنده آنها…………………………………………….47

2-14-1-1 تسهیلات ثابت………………………………………………………………………………………47

2-14-1-2 نهاد های شناور و تکنولوژی…………………………………………………………………..48

3-1-14-2 سیستم کنترلی………………………………………………………………………………………49

2-15 برنامه ریزی حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………….50

2-16 مراحل کلی برای انجام برنامه ریزی حمل و نقل عمومی…………………………………………………51

2-17 ارزیابی عملکرد سیستم……………………………………………………………………………………………….53

1-17-2 شاخصهای عملکرد………………………………………………………………………………………….54

2-17-2 معیارهای کارایی سیستم……………………………………………………………………………………56

1-2-17-2 کارایی هزینه…………………………………………………………………………………………56

2-2-17-2 بهره برداری نیروی انسانی (بازده نیروی کار)…………………………………………….57

3-2-17-2 مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه……………………………………………………………..57

4-2-17-2 کارایی انرژی……………………………………………………………………………………….58

3-17-2 معیارهای موثر بودن سیستم حمل و نقل عمومی…………………………………………………58

1-3-17-2 اندازه گیریهای مربوط به مطلوبیت سرویس ارائه شده…………………………………59

2-3-17-2 معیار قابلیت جذب یا دسترسی………………………………………………………………..59

 فصل سوم : تحلیل نمونه ها و مصادیق

معرفی نمونه ترمینال

3-1 ترمینال صفه اصفهان……………………………………………………………………………………………………62

3-2 ترمینال کاوه اصفهان……………………………………………………………………………………………………72

3-3 ترمینال TWA…………………………………………………………………………………………………………….87

فصل چهارم : استاندارد ها

بررسی بستر طرح

4-1 حدود سیاسی استان کرمانشاه…………………………………………………………………………94

4-2 منابع آب استان کرمانشاه………………………………………………………………………………95

4-3 جمعیت………………………………………………………………………………………………….96

4-4 تاریخ و فرهنگ………………………………………………………………………………………..96

4-5 نژاد………………………………………………………………………………………………………98

4-6 زبان وگویش مردم کرمانشاه…………………………………………………………………………..98

4-7 مذهب…………………………………………………………………………………………………..99

4-8 وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………..99

 

فصل پنجم: ضوابط و استانداردها و برنامه فیزیکی

 

استانداردها و ضوابط طراحی

5-1 ترکیب و چیدمان صندلی ها………………………………………………………………………………..101

5-2 ساختار اداره……………………………………………………………………………………………………..104

5-3 قسمت استراحت راننده ها…………………………………………………………………………………..106

5-4 فروشگاه ها………………………………………………………………………………………………………106

5-5 رستوران ها………………………………………………………………………………………………………107

5-6 برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………..110

فصل ششم: فرآیند طراحی

6-1 روند طراحی…………………………………………………………………………………………………..117

6-2 تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………….119

6-3 نقشه ها………………………………………………………………………………………………………..123

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..133

 

پروژه حاوی :

  • روند طراحی و ایده

  • دیاگرام عناصر اصلی

  •  جداول

  • پلان اتوکدی کامل : پلان طبقات -پلان موقعیت – پلان شیب بندی – ستون گذاری –  دو برش – چهار نما –  پرسپکتیو خارجی

  • رندرهای با کیفیت خارجی

تصاویری از فایل : (کلیک کنید روی عکس جهت بزرگنمایی)

بعد قبل
اسلاید 1 |

پروژه معماری ترمینال با رندر
پروژه معماری ترمینال با رندر
اسلاید 2 |
اسلاید 3 |
بعد قبل

 

مطالعات معماری ترمینال و پروژه  ارائه شده در این مطلب تمامی مدارک را جهت ارائه داراست ,  این طرح کامل را میتوانید از وب سایت تخصصی آوای معماری تهیه نمایید 

خرید رساله :

خرید پروژه :

 

 

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

درباره ی ava-architect.ir

جواد دانش بخش هستم کارشناس ارشد معماری و مدیر رسانه آوای معماری . امیدوارم با فضایی که در آوا ایجاد شده بتونیم به شما عزیزان طی تحصیلتون کمک کنیم و گامی در جهت پیشرفت جامعه معماری برداریم .

مطلب پیشنهادی

پروژه آماده معماری موزه گیاه شناسی ( طرح نهایی معماری )

 این مطلب پروژه آماده معماری موزه گیاه شناسی که دارای تمامی پلان های اتوکدی  ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 9